0 4 min 2 år

Att ha en skyddsbur i rallybilen är en självklar utrustning. Den är oumbärlig om olyckan är framme. Oavsett om bilen rullar runt, hamnar på taket, blir påkörd från sidan eller vad som än händer så skyddar den dig. Eftersom farten är hög och det ibland är trångt på banan är det en viktig skyddsutrustning. Buren med störtbågar ska skydda föraren vid en krock eller olycka. Utan bågen trycks karossen in och klämmer föraren. Hamnar bilen på taket eller tar eld, kan föraren krypa ut tack vare att buren förhindrar att bilen trycks ihop.

Att tänka på vid val av skyddsbur

Det viktigaste är att fästa buren ordentligt i bilen. Det gäller att hitta fästpunkter som inte ger vika vid en krock. Har man fäst buren i för svaga partier kan bågen tryckas ut genom plåten. Det är också viktigt att buren inte hindrar föraren att manövrera bilen. Den ska anpassas till bilen samt förarens rörelsemönster under körning. 

En annan viktig aspekt är att skyddsbågen inte ska vara för tung. Den ska helst vara så hållbar som möjligt, men samtidigt vara så lätt som möjligt. Man vill inte att fordonet ska ha för mycket vikt. En bra skyddsbur bör vara specialtillverkad och anpassad till bilen och föraren. Jag rekommenderar inte att köpa en standardbur och tro att det räcker. Den kommer att behöva anpassas till bilen. Även fästpunkterna behöver anpassas för att hålla. 

Skyddsburens viktigaste egenskaper

Skyddsburen monteras i en rallybil för att skydda föraren. Bågens uppgift är att fördela trycket från en krock eller en ramning. Buren finns där för att hålla karossen öppen och inte tryckas ihop, med klämskador som följd. 

Det allra bästa är att bygga buren så tajt mot chassit att man får många fästpunkter. Det gör att den blir än mer hållbar utan att man ökar vikten. Att komplettera med ytterligare bågar i taket är ett sätt att säkerställa att taket inte trycks in om bilen rullar runt i hög fart. Skyddsbågarna i sidorna innanför dörrarna är viktiga vid tävlingar där bilarna ofta kör tätt ihop och risken för påkörningar från sidan är stora. Bågarna skyddar både förare och passagerare. 

Säkerheten framför allt

Det finns olika regler för hur buren får vara konstruerad och säkerheten sätts alltid främst. Är du osäker på om du följer reglerna eller vad som gäller? Fråga då en sakkunnig.

Säkerheten kommer i första hand. Fundera på om det är okej att addera lite vikt mot att du får ett bättre skydd. Svaret är ofta ja. Välj en konstruktör av bågar som har erfarenhet, som förstår hur din bil är konstruerad och vilka behov du har. Pruta aldrig på säkerheten. Bygg en bra båge från början. Annars kanske du inte har en andra chans.