0 4 min 3 år

Ett chassi i ett fordon har lite av samma funktion som skelettet i en människokropp. På ett fordons eller en människas chassi skall flera olika delar placeras och hängas upp. Det optimala är att ett chassi skall vara så lätt som möjligt, men tillräckligt starkt och hållfast för att klara inre och yttre påfrestningar. Ett bilchassi skall klara gupp i vägen och även mindre sammanstötningar utan att demoleras. Detsamma gäller för ett skelett. En stavhoppare skall kunna hoppa sex meter och falla ner i hoppgropen utan att friidrottaren bokstavligen bryter ihop. Till detta kommer att chassin skall kunna klara olika nyttolaster. En långtradare med släp skall kunna lastas med 30 ton. En vuxen människas skelett väger cirka 15 kg, men skall klara en total kroppsvikt på 80 kg och dessutom kunna lyfta åtminstone 20 kg.

Lätt chassi och mer nyttolast

Chassit är själva stommen i ett fordon. Till denna stomme läggs eller kopplas ett antal  komponenter eller funktioner som fjädringssystem, hjulaxlar styranordning mm. Stommen och huvudkomponenterna i sig skall vara så lätta som möjligt. En lastbil skall kunna lasta så mycket som möjligt och ändå klara regler enligt olika trafikförordningar. Då behöver en lastbils egen vikt vara så låg som möjligt.

Samma resonemang gäller för en personbil. Är den för tung i sig själv kommer den att dra onödigt med drivmedel. Med andra ord, ett lätt chassi ger bäst bränsle- och transportekonomi för alla typer av fordon. 

Stabilitet och hållfasthet

Det finns ingen motsägelse mellan ett lätt chassi och ett fordons hållfasthet. För att reducera vikten för ett chassi utvecklas ständigt nya material och konstruktionsdetaljer. Att utnyttja aluminiumprofiler för chassin är en självklarhet, eftersom metallen har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. Även kompositmaterial i chassin kommer att bli mer och mer använt. Slutsatsen är enkel. Det finns inga direkta nackdelar med lätta chassin. Ett fordons stabilitet påverkas inte av att chassit är lätt eller tungt.

Ett lätt chassi ger snabbare bilar

Lätta chassin är ett måste för racingbilar, men även för superdesignade sportbilar där hög hastighet prioriteras. Inom detta område läggs stort fokus på utveckling av lätta men robusta material. Exempelvis är mer än 85 procent av chassit i en Formel 1-bil tillverkat av kolfiberkompositer. En sådan tävlingsbil väger totalt bara 700 kilo, vilket är hälften mot vad en vanlig personbil väger. 

Drömmen för en konstruktör av tävlingsbilar tycks vara att hela tiden kunna köra snabbare, men med säkerhet. Det är förbluffande hur mycket vetenskapliga resurser och beräkningar som görs för att åstadkomma detta. Idag går det att använda avancerad datorteknik för att simulera hur en prototypbil kommer att bete sig. Bilens aerodynamik testas i vindtunnlar. En grundförutsättning är dock hela tiden att bilens chassi måste vara lätt.