0 5 min 3 år

Den som tog körkort vid tidpunkten då Sverige övergick till högertrafik, har perspektiv på utvecklingen av bilsäkerhet. Beslutet om högertrafik togs av en närmast enig riksdag, som valde att inte lyssna på folket. En enorm informationskampanj inleddes för att förhindra det blodbad på landsvägar som förutspåddes av motståndarna till högertrafik. Övergången blev en succé för bil- och trafiksäkerhet. Första dagen med högertrafik nöjde sig de flesta med att köra runt det egna kvarteret. Till mångas förvåningen gick svenska vänsterstyrda bilar även att framföra på högra väghalvan. Sikten vid omkörningar blev bättre eftersom ratt och förare hamnat på rätt sida. 

Åtgärder för att förbättra bil- och trafiksäkerhet har ofta mötts av en viss skepsis. Säkerhetsbälten tyckte många var jobbiga att ta på sig. Det var inte självklart att använda barnstolar. Att köra med halvljus på dagtid ansågs vara slöseri med glödlampor. Däremot togs krockkuddar och ABS-bromsar emot utan protest. De åtgärderna hade ju biltillverkarna redan satt in i bilen. Successivt har bilsäkerhet blivit ett säljargument för bilföretagen. Inte minst utomlands har Volvo marknadsförts som en trafiksäker bil. 

Bilsäkerhet och vägförhållande 

Bilföretag och stater satsar kontinuerligt på säkerhet i trafiken. Staternas uppgift är att satsa resurser på att bygga bra vägar. Motorvägar och införande av mitträcken är exempel på åtgärder för att undvika frontalkrockar. Undermåliga fordon skall inte finnas i trafiken. Obligatorisk bilbesiktning har indirekt lett till ökad bilsäkerhet.

Olyckor på vägar lär dock aldrig gå att undvika helt och hållet. Bilföretagen lägger därför stor vikt vid att bygga bilar så att personskador förebyggs. Fungerande säkerhetsbälten och krockkuddar är en självklarhet och förfiningen fortsätter. Bilföretagen utvecklar bilar som är mer eller mindre krocksäkra. En bils instrumentbräda förser föraren med både se- och hörbara varningssignaler i allt ökad omfattning tack vare intelligenta sensorer och datorteknik. 

Bilsäkerhet med övervakning

För att göra bilkörandet säkrare kommer framtida utvecklingsarbete att inriktas på förarens beteende. Den ultimata lösningen är naturligtvis att införa förarlösa bilar, men det lär dröja. Bilar med förarlös fickparkering vore dock en välsignelse. Bilfabrikanter kan komma att installera system så att föraren inte kan överskrida en viss hastighet. Med inbyggd kamera i bilen kan en förare övervakas. Via kameran konstateras om föraren är trött eller allmänt distraherad. Förarens reaktionsförmåga kan vara påverkad av sjukdom eller droger. Föraren får först en signal och hjälper inte det kan bilen tas till vägkanten och bli stillastående. En person som är drog- eller alkoholpåverkad skall inte sätta sig i förarsätet. Sannolikt kommer flera biltillverkare att införa obligatoriska alkolås.

Förarstöd och bilsäkerhet

I framtidens bilar kommer föraren att få stöd av både sofistikerade och enkla system. Flexibla strålkastare kommer att kunna markera specifika platser på vägen, som till exempel en gående som är på väg ut i vägbanan. För att undvika döda vinklar eller skymmande föremål introduceras en videobackspegel. Strålkastare med xenonlampor underlättar vid körning i mörker. Trafikhinder kommer att upptäckas tidigt. Olika system kommer att införas för att förhindra att barn eller hundar glöms i baksätet. Den som missat att prova lufttrycket i sina däck kan få en signal via sin mobiltelefon. 

Fler och fler nyheter kommer konstant. Vad ser du fram emot?